Privacy en
Disclaimer

  1. Wat is Duoloog?
  2. Een duoloog is een gesprek tussen een mens en een machine. Het is een samenstelling van de Griekse woorden λόγος (logos, woord, taal, rede) en δυο (twee-).

Over deze website

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij wij streven naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Duoloog kunnen geen rechten ontleend worden.

Privacy Statement

Doeleinden verwerking

Duoloog verwerkt uitsluitend persoonsgegevens om contact op te nemen met bezoekers van deze website, wanneer zij contact zoeken met Duoloog door de contactformulieren op deze website in te vullen.

Wettelijke grondslag verwerking

Duoloog verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag: Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.

Verstrekking persoonsgegevens door betrokkenen

Betrokkenen is niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan Duoloog.

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

Duoloog kan persoonsgegevens uit de volgende bron(nen) op de website verkrijgen:

Contactformulier: Naam, E-mailadres.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door Duoloog worden bewaard voor een duur van vier weken na einde contact óf vier weken na afsluiting van een lopende sollicitatieprocedure, tenzij u op een formulier expliciet en vrijwillig toestemming geeft om uw persoonsgegevens op te slaan in ons klantmanagementsysteem. In dat geval mag Duoloog de persoonsgegevens langer opslaan met uw expliciete toestemming.

Gebruik cookies

Op deze website worden alleen cookies gebruikt ten behoeve van analyse van gebruik van de website.

Wij hebben Google Analytics conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming ingericht. Om hieraan te voldoen hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, hierdoor is er vooraf geen toestemming nodig voor het gebruik van deze cookies. Zo is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, is het delen van gegevens binnen Google Analytics uitgezet en maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Rechten betrokkenen

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u ook het recht Duoloog te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Duoloog verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Duoloog doet, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email (info@duoloog.nl) of per post (zie contactpagina) indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail of brief te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren.

Duoloog
Jonkerbosplein 52
6534AB Nijmegen
info@duoloog.nl
+31(0)24 679 04 20

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Duoloog, neem dan contact op met Duoloog via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Disclaimer

Als je vragen hebt over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar onze website.

Copyright

Duoloog behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Duoloog is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Geen cookiebalk op deze website

Vanuit ons MVO-oogpunt respecteren wij de privacy van persoonsgegevens. Wij slaan dus geen privacy gevoelige informatie op.

Op deze website worden alleen cookies gebruikt ten behoeve van analyse voor het gebruik van de website. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer over onze cookiebeleid of sluit deze melding.